(1)
Lencová, S.; Zdeňková, K.; Akhatova, D.; Demnerová, K. Aktuální Trendy Druhové Identifikace rybího Masa Pomocí molekulárně-biologických Metod. Chem. Listy 2019, 113, 292-300.