(1)
Polák, F.; Urík, M.; Matúš, P. Organické Kyseliny S nízkou Molekulovou hmotnosťou V pôdnom Prostredí. Chem. Listy 2019, 113, 307-314.