(1)
Januščák, J.; Václavík, J.; Šot, P.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Kuzma, M.; Kačer, P. Aktuální témata Asymetrické Transfer Hydrogenace Iminů. Chem. Listy 2015, 109, 492-498.