(1)
Veliká, B.; Hubková, B.; Mareková, M.; Kron, I. Využitie UV/VIS Spektroskopie Pri Stanovení antioxidačných Vlastností hydroxybenzoových kyselín Pri Reakcii S Peroxonitritom. Chem. Listy 2015, 109, 535-538.