(1)
Herman, Z.; Černý, S. Ohlédnutí Za více Než šedesátiletou Historií Ústavu fyzikální Chemie Akademie věd (1953–2015). Chem. Listy 2015, 109, 553-563.