(1)
Veselka, Z.; Průša, F.; Šenková, A.; Vojtěch, D. Slitiny S Vysokou Entropií – Historie, příprava, Vlastnosti a výzkum. Chem. Listy 2020, 114, 26-33.