(1)
Drašar, P. Písmeno „x“ Není Znakem vyjadřujícím násobení. Chem. Listy 2020, 114, 303.