(1)
Dohnalová, L.; Dohnal, V. Nanočástice a Jejich Toxicita. Chem. Listy 2015, 109, 444-450.