(1)
Krivosudský, L.; Galamboš, M. Systematické názvoslovie kyslíkatých kyselín, Ich aniónov a katiónov a polyoxometalátov. Chem. Listy 2020, 114, 416-421.