(1)
Koutková, Z.; Blahová, J.; Svobodová, Z. Vitellogenin – Biomarker Endokrinní Disrupce U Ryb. Chem. Listy 2020, 114, 746-752.