(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2020, 114, 787-788.