(1)
Hlodák, M.; Matúš, P.; Urík, M.; Kořenková, L.; Mikušová, P.; Senila, M.; Diviš, P. Biogeochémia Ortuti V systéme pôda-Rastlina V antropogénne Kontaminovanej Oblasti. Chem. Listy 2015, 109, 385-389.