(1)
Rohaľová Livovská, S.; Gajdziok, J.; Wolaschka, T.; Vetchý, D. Polyméry Reagujúce Na Stimuly Pre prípravu in Situ gélov. Chem. Listy 2021, 115, 25-31.