(1)
Hagarová, I. Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné Na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc Striebra. Chem. Listy 2021, 115, 38-45.