(1)
Holý, P. Blíž K Absolutní Nule. Chem. Listy 2021, 115, 59-60.