(1)
Tetřevová, L.; Kolmašová, P. Možnosti sdílené Ekonomiky Z Pohledu chemických Podniků. Chem. Listy 2021, 115, 280-285.