(1)
Drechsler, J.; Semerád, J.; Fialová, K.; Prokopová, M.; Cajthaml, T.; Pivokonský, M.; Janda, V. Výskyt a odstraňování Per- a polyfluorovaných organických látek při úpravě Pitné Vody. Chem. Listy 2021, 115, 291-294.