(1)
Kratochvíl, B.; Bělohlav, Z. Nástroj DeepL Pro překlady akademických Textů Do angličtiny. Chem. Listy 2021, 115, 338.