(1)
Čiháková, P.; Zuzáková, J.; Říhová Ambrožová, J. Potenciálně Negativní Dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra Ve vodním hospodářství. Chem. Listy 2021, 115, 588-594.