(1)
Chocholouš, P.; Polášek, M.; Kubáň, P.; Foret, F. Stručná Historie a současnost průtokové injekční analýzy a kapilární elektroforézy V České Republice [Brief (Hi)story of Flow Injection Analysis and Capillary Electrophoresis in the Czech Republic (Former Czechoslovakia)]. Chem. Listy 2021, 115, 658-661.