(1)
Kolouchová, K.; Groborz, O. Multiresponzivní Polymerní Kontrastní činidla Pro ¹⁹F MRI Na bázi poly[N-(2,2-difluorethyl)akrylamidu]: Tento článek Je součástí seriálu Ženy V české Chemii. Chem. Listy 2022, 116, 180-186.