(1)
Keresteš, O.; Pohanka, M. Enzymové Biosenzory Pro Stanovení Pesticidů V životním prostředí. Chem. Listy 2022, 116, 358-364.