(1)
Horváthová, H.; Dercová, K.; Tlčíková, M.; Hurbanová, M. Biologická syntéza nanočastíc: Rastlinné bionanočastice Na báze železa Pre remediáciu kontaminovaného životného Prostredia. Chem. Listy 2022, 116, 405-415.