(1)
Čejková, J. O Fakultě Chemicko-inženýrské. Chem. Listy 2022, 116, 574-580.