(1)
Šusterová, M.; Sysel, P. Polyimidy Na báze surovín Z obnoviteľných Zdrojov. Chem. Listy 2022, 116, 681-686.