(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2022, 116, 715-716.