(1)
Doležal, P.; Davídková, M.; Vovesný, P.; Drašar, P. Feromonový odparník Acumiprotect Pro Odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips Acuminatus (Coleoptera; Curculionidae). Chem. Listy 2023, 117, 13-16.