(1)
Podešva, J. O Stylistice našich Autorů. Chem. Listy 2023, 117, 137.