(1)
Smrčková, Š.; Bindzar, J. Náhradní Sladidla Jako Polutanty Vody. Chem. Listy 2014, 108, 1125-1132.