(1)
Komprda, T.; Dohnal, V.; Cwiková, O. Chromatografické Stanovení biogenních Aminů a Polyaminů Ve zrajících sýrech. Chem. Listy 2014, 108, 1140-1144.