(1)
Jurášek, M.; Drašar, P. O Duchu (duši) Z vína. Chem. Listy 2023, 117, 278-281.