(1)
Otřísal, P.; Florus, S. Současnost a Perspektivy Fyzické a Kolektivní Ochrany Proti účinkům toxických látek. Chem. Listy 2014, 108, 1168-1171.