(1)
Podešva, J. Za 66. Sjezdem Chemiků. Chem. Listy 2014, 108, 925.