(1)
Kluková, Ľ.; Bertók, T.; Tkáč, J. Glykomika Ako nástroj Na Diagnostiku rôznych chorôb. Chem. Listy 2014, 108, 942-948.