(1)
Kratochvíl, B. Současná středoškolská Chemie z více Pohledů. Chem. Listy 2010, 104, 754.