(1)
Hagarová, I. Využitie supramolekulových rozpúšťadiel Pri Extrakcii Kovov. Chem. Listy 2014, 108, 949-955.