(1)
Kočí, V. Posouzení životního Cyklu výroby Epoxidové pryskyřice. Chem. Listy 2014, 108, 967-975.