(1)
Hushegyi, A.; Bertók, T.; Tkáč, J. Imobilizácia glykánov Pre konštrukciu biočipov a Biosenzorov. Chem. Listy 2014, 108, 831-837.