(1)
Fraňková, S.; Synytsya, A. Metody diagnózy nádorových onemocnění Plic a tlustého střeva. Chem. Listy 2017, 111, 502-508.