(1)
Libánský, M.; Zima, J.; Barek, J.; Dejmková, H. Voltametrické Stanovení Triclosanu Pomocí systému jednorázových měrných Cel S Integrovanou uhlíkovou Elektrodou. Chem. Listy 2014, 108, 243-250.