(1)
Spevak, A.; Hroboňová, K. Skupinovo-selektívny polymér S odtlačkom Molekuly Ako Sorbent Pre Extrakciu kumarínov Z liečivých rastlín. Chem. Listy 2014, 108, 251-255.