(1)
Hájek, M.; Šedivý, P.; Kovář, J.; Dezortová, M. Dynamická in Vivo ³¹P MR Spektroskopie člověka. Chem. Listy 2017, 111, 516-523.