(1)
Lázár, M.; Lengyelová, M.; Imriš, I. Vitrifikácia popolčeka Zo spaľovania komunálneho Odpadu V Plazmovom Reaktore. Chem. Listy 2014, 108, 148-155.