(1)
Doležel, P.; Muselík, J. Využití Ramanovy Spektroskopie Pro Studium Mechanismů mísení práškových směsí. Chem. Listy 2014, 108, 167-171.