(1)
Ősziová, H.; Baková, A.; Birošová, L. Súvislosť Medzi subinhibičnou koncentráciou biocídov a bakteriálnou Rezistenciou voči antibiotikám Pre Kmeň Enterococcus Faecalis. Chem. Listy 2017, 111, 536-540.