(1)
Rückerová, A.; Machotová, J. Vodou ředitelné nátěry S novými Kovalentně vázanými retardéry hoření. Chem. Listy 2017, 111, 541-544.