(1)
Dalecká, M.; Havelek, R.; Královec, K.; Brůčková, L.; Cahlíková, L. Alkaloidy Rostlin čeledi Amaryllidaceae Jako potenciální léčiva V Terapii nádorových onemocnění. Chem. Listy 2013, 107, 701-708.