(1)
Novák, F.; Machovič, V.; Hrabalová, H.; Novotná, M. Kvantitativní FTIR Spektrometrie huminových látek. Chem. Listy 2017, 111, 363-373.