(1)
Lépesová, K.; Mackuľak, T.; Birošová, L. Vplyv Odpadovej Vody Na Vznik a šírenie bakteriálnej Rezistencie voči antibiotikám. Chem. Listy 2017, 111, 374-380.