(1)
Šebesta, M.; Kolenčík, M.; Matúš, P.; Kořenková, L. Transport a Distribúcia syntetických nanočastíc V pôdach a Sedimentoch. Chem. Listy 2017, 111, 322-328.